Lursoft logo
Publisko personu un iestāžu saraksts
18.232.31.206
29.01.2023 10:55:01

Gaujienas bibliotēka

Pamatdati

Nosaukums Gaujienas bibliotēka
Reģistrācijas numurs 40900000949
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90010199078
Juridiskā adrese Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pag., Smiltenes nov., LV-4339
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.12.1950
Sarakstā ierakstīšanas datums 27.03.2018
Statuss Reorganizēts
Izslēgts no reģistra 31.12.2021
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Smiltenes novada pašvaldība (90009067337)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts

+
Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par bibliotēkas atvēršanu Gaujienas ciema padomē
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr.496
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 01.12.1950
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Apes rajona darba ļaužu deputatu padomes izpildu komiteja

Kontaktinformācija

+
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 64381603