Publisko personu un iestāžu saraksts
3.227.0.150
07.05.2021 12:56:54

Gaujienas bibliotēka

Pamatdati

Nosaukums Gaujienas bibliotēka
Reģistrācijas numurs 40900000949
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90010199078
Juridiskā adrese Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.12.1950
Sarakstā ierakstīšanas datums 27.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde APES NOVADA DOME (90000035872)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par bibliotēkas atvēršanu Gaujienas ciema padomē
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr.496
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 01.12.1950
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Apes rajona darba ļaužu deputatu padomes izpildu komiteja

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 64381603