Publisko personu un iestāžu saraksts
18.206.194.83
18.09.2019 02:15:54

Grobiņas novada bāriņtiesa

Pamatdati

Nosaukums Grobiņas novada bāriņtiesa
Reģistrācijas numurs 50900021321
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90010807169
Juridiskā adrese Lielā iela 54, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 23.08.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona
Augstāka iestāde Grobiņas novada dome (90000058625)
Padotības forma Pārraudzībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Likums "Par pašvaldībām"
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 08.06.1995
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63497960