Publisko personu un iestāžu saraksts
3.235.105.97
27.09.2020 05:36:40

Grobiņas novada Dome

Pamatdati

Nosaukums Grobiņas novada Dome
Reģistrācijas numurs 40900029751
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 02.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 03.09.2019
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona
Augstāka iestāde Grobiņas novada pašvaldība (90000058625)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums likums "Par pašvaldībām"
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 19.05.1994
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.grobinasnovads.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63490458