Publisko personu un iestāžu saraksts
3.235.105.97
27.09.2020 06:28:07

Grobiņas novada pašvaldība

Pamatdati

Nosaukums Grobiņas novada pašvaldība Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 90000058625
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 02.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 23.08.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums likums "Par pašvaldībām"
Izveidošanas tiesību akta numurs Nav
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 19.05.1994
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Saeima

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.grobinasnovads.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63490458