Publisko personu un iestāžu saraksts
3.235.105.97
27.09.2020 06:13:14

Grobiņas novada Grobiņas pilsētas bibliotēka

Pamatdati

Nosaukums Grobiņas novada Grobiņas pilsētas bibliotēka
Reģistrācijas numurs 40900021334
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90010806873
Juridiskā adrese Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.03.2012
Sarakstā ierakstīšanas datums 23.08.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona
Augstāka iestāde Grobiņas novada pašvaldība (90000058625)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Likums "Par pašvaldībām"
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 08.06.1995
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Saeima

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.biblioteka.lv/libra
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 28675469