Publisko personu un iestāžu saraksts
3.235.105.97
27.09.2020 07:32:36

Grobiņas novada pieaugušo izglītības centrs

Pamatdati

Nosaukums Grobiņas novada pieaugušo izglītības centrs
Reģistrācijas numurs 40900021353
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90010806996
Juridiskā adrese M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 23.08.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona
Augstāka iestāde Grobiņas novada pašvaldība (90000058625)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Likums "Par pašvaldībām"
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 08.06.1995
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne http://grobinassic.lv/
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 28382001