Publisko personu un iestāžu saraksts
3.235.105.97
27.09.2020 05:42:32

Grobiņas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīpenīte"

Pamatdati

Nosaukums Grobiņas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīpenīte"
Reģistrācijas numurs 40900021372
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90010806939
Juridiskā adrese Saules iela 10, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 23.08.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona
Augstāka iestāde Grobiņas novada pašvaldība (90000058625)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Likums "Parpašvaldībām"
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 19.05.1994
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63491218