Publisko personu un iestāžu saraksts
3.230.143.40
19.04.2021 23:54:09

Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Urdaviņa"

Pamatdati

Nosaukums Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Urdaviņa"
Reģistrācijas numurs 40900019382
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90000523172
Juridiskā adrese Melioratoru iela 10, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 03.02.1986
Sarakstā ierakstīšanas datums 04.06.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Ikšķiles novada pašvaldība (90000013714)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Pavēle "Par bērnudārza atvēršanu"
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr.12
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 28.01.1986
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Valsts meliorācijas projektēšanas institūts "Meliorprojekts"

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.ikskile.lv
Kontakttālrunis +371 65030622