Publisko personu un iestāžu saraksts
35.175.113.29
29.02.2020 05:02:13

Ikšķiles vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Ikšķiles vidusskola
Reģistrācijas numurs 40900013623
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90000529315
Juridiskā adrese Skolas iela 2, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 14.02.1990
Sarakstā ierakstīšanas datums 26.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Ikšķiles novada pašvaldība (90000013714)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Ikšķiles ciemata TDP 20. sasaukuma 2.sesijas lēmums
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 14.02.1990
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Ogres rajona Ikšķiles ciemata Tautas deputātu padome

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.ikskilesvidusskola.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65030236