Publisko personu un iestāžu saraksts
3.235.24.23
30.03.2020 10:47:41

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Pamatdati

Nosaukums Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"
Reģistrācijas numurs 40900007330
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90000079044
Juridiskā adrese Jēkabpils iela 10A, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.01.1951
Sarakstā ierakstīšanas datums 05.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Ilūkstes novada pašvaldība (90000078782)
Padotības forma Pārraudzībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums nav atrodams
Izveidošanas tiesību akta numurs nav atrodams
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 01.01.1951
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums nav atrodams (nav atrodams)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65462175