18.208.126.232
14.08.2022 19:20:31
Publisko personu un iestāžu saraksts

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Pamatdati

Nosaukums Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas numurs 90001259032
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Smilšu iela 7 - 1, Rīga, LV-1050 Iepriekšējās adreses
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 23.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Tiešās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Izglītības un zinātnes ministrija (90000022399)
Padotības forma Pārraudzībā

Izveidošanas tiesību akts

+
Izveidošanas tiesību akta nosaukums Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums
Izveidošanas tiesību akta numurs 225
Izveidošanas tiesību akta veids Noteikumi
Izveidošanas tiesību akta datums 23.04.2013
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Ministru kabinets (90000055313)

Kontaktinformācija

+
Interneta vietne www.ikvd.gov.lv
E-pasts Parādīt adresi