Publisko personu un iestāžu saraksts
3.237.71.23
21.09.2020 10:01:41

Jēkabpils 3. vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Jēkabpils 3. vidusskola
Reģistrācijas numurs 40900010839
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90010439033
Juridiskā adrese Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, LV-5202
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 16.07.1991
Sarakstā ierakstīšanas datums 20.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Jēkabpils pilsētas pašvaldība (90000024205)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes izpildu komitejas lēmums
Izveidošanas tiesību akta numurs 128
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 04.06.1991
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Jēkabpils rajona tautas deputātu padomes izpildu komiteja (128)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne http://www.jekabpils-3vidusskola.lv/
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65230833