Publisko personu un iestāžu saraksts
3.227.0.150
07.05.2021 12:26:11

Jēkabpils novada pašvaldība

Pamatdati

Nosaukums Jēkabpils novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs 90009116789
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 04.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 18.12.2008
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne http://jekabpilsnovads.lv/
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65220730