Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 09:20:25

Jēkabpils novada sociālais dienests

Pamatdati

Nosaukums Jēkabpils novada sociālais dienests
Reģistrācijas numurs 40900003269
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009270358
Juridiskā adrese Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 20.08.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 28.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Jēkabpils novada pašvaldība (90009116789)
Padotības forma Nav datu

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Jēkabpils novada pašvaldības nolikums
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr.1
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 09.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Jēkabpils novada dome

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne jekabpilsnovads.lv
Kontakttālrunis +371 65220735