Publisko personu un iestāžu saraksts
34.237.76.91
20.09.2019 14:50:31

Jēkabpils sociālais dienests

Pamatdati

Nosaukums Jēkabpils sociālais dienests
Reģistrācijas numurs 40900009242
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90010461119
Juridiskā adrese Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 06.03.2006
Sarakstā ierakstīšanas datums 17.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA (90000024205)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Jēkabpils pilsētas domes lēmums
Izveidošanas tiesību akta numurs 609
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 28.12.2005
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Jēkabpils pilsētas dome (609)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne http://soc-dienests.jekabpils.lv/
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65207081