Publisko personu un iestāžu saraksts
34.226.234.20
21.09.2019 03:31:48

Jēkabpils sporta centrs

Pamatdati

Nosaukums Jēkabpils sporta centrs
Reģistrācijas numurs 40900008726
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90010461157
Juridiskā adrese Jēkabpils
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 17.02.2011
Sarakstā ierakstīšanas datums 17.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA (90000024205)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Jēkabpils pilsētas domes lēmums
Izveidošanas tiesību akta numurs 59
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 17.02.2011
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Jēkabpils pilsētas dome

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.jekabpilssc.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65231534