Publisko personu un iestāžu saraksts
34.231.247.139
20.09.2019 19:46:21

Jēkabpils sporta skola

Pamatdati

Nosaukums Jēkabpils sporta skola
Reģistrācijas numurs 40900011139
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90010439160
Juridiskā adrese Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 23.12.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 20.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA (90000024205)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Jēkabpils pilsētas domes lēmums
Izveidošanas tiesību akta numurs 577
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 23.12.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Jēkabpils pilsētas dome (577)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65236128