Publisko personu un iestāžu saraksts
34.204.193.85
02.06.2020 16:12:37

Ķirbižu vides izglītības centrs

Pamatdati

Nosaukums Ķirbižu vides izglītības centrs
Reģistrācijas numurs 40900001164
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009318705
Juridiskā adrese Meža muzejs, Ķirbiži, Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.01.2010
Sarakstā ierakstīšanas datums 27.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Limbažu novada pašvaldība (90009114631)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par iestādes ``Ķirbižu vides izglītības centrs`` izveidošanu, nolikuma apstiprināšanu, amata vietas izveidošanu``
Izveidošanas tiesību akta numurs Protokols Nr.14
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 26.11.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Limbažu novada pašvaldība (90009114631)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 29288916