Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 08:57:03

Kocēnu novada dome

Pamatdati

Nosaukums Kocēnu novada dome
Reģistrācijas numurs 90009114171
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 02.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 28.03.2018
Statuss Aktīvs
Izslēgts no reģistra 01.07.2021
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 18.12.2008
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.kocenunovads.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 28675556