Publisko personu un iestāžu saraksts
35.175.107.77
23.10.2021 21:34:07

Aģentūra "Kokneses sporta centrs"

Pamatdati

Nosaukums Aģentūra "Kokneses sporta centrs"
Reģistrācijas numurs 90009000575
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Parka iela 27A, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.01.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 16.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Kokneses apvienības pārvalde (90000043494)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Kokneses sporta ventra darbību
Izveidošanas tiesību akta numurs Izraksts Nr.12/4.6
Izveidošanas tiesību akta veids Protokols
Izveidošanas tiesību akta datums 26.11.2008
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Kokneses pagasta padome

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.koknesessportacentrs.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 29360940