Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 09:08:10

Krustpils novada Bāriņtiesa

Pamatdati

Nosaukums Krustpils novada Bāriņtiesa
Reģistrācijas numurs 90009388952
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 28.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Krustpils novada pašvaldība (90009118116)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Bāriņtiesu likums
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 22.06.2006
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.krustpils.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65237612