Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 09:57:55

Latvijas Nacionālais arhīvs

Pamatdati

Nosaukums Latvijas Nacionālais arhīvs
Reģistrācijas numurs 90009476367
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.01.2011
Sarakstā ierakstīšanas datums 10.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Tiešās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Latvijas Republikas Kultūras ministrija (90000042963)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Arhīvu likums
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 11.02.2010
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.arhivi.gov.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 20043706