Publisko personu un iestāžu saraksts
3.235.105.97
27.09.2020 08:04:04

Liepājas rajona Sporta skola

Pamatdati

Nosaukums Liepājas rajona Sporta skola
Reģistrācijas numurs 40900021404
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90010806958
Juridiskā adrese M. Namiķa iela 2B, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 23.08.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona
Augstāka iestāde Grobiņas novada pašvaldība (90000058625)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Likums "Par pašvaldībām"
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 19.05.1994
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.grobinasports.lv/li
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 29176824