Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 10:26:01

Limbažu Konsultatīvais bērnu centrs

Pamatdati

Nosaukums Limbažu Konsultatīvais bērnu centrs
Reģistrācijas numurs 40900003235
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009232159
Juridiskā adrese Jūras iela 27, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 30.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 28.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Limbažu novada pašvaldība (90009114631)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Limbažu pilsētas Konsultatīvā bērnu centra nolikuma projekta apstiprināšanu
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr.5
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 30.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Limbažu novada pašvaldība (90009114631)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 64070761