Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 10:11:47

Mērsraga novada pašvaldība

Pamatdati

Nosaukums Mērsraga novada pašvaldība Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 90009477521
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga nov., LV-3284
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 24.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 18.12.2008
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.mersrags.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63235643