Publisko personu un iestāžu saraksts
34.237.76.91
20.09.2019 23:19:10

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle"

Pamatdati

Nosaukums Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle" Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 90000023765
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Kūdras iela 9, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 26.11.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 29.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Olaines novada pašvaldība (90000024332)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums izglītības iestādes reģistrācijas apliecība
Izveidošanas tiesību akta numurs 4301901672
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 26.11.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle" (90000023765)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.olainezile.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 67962596