Publisko personu un iestāžu saraksts
3.235.105.97
27.09.2020 06:21:43

Pašvaldības aģentūra Grobiņas sporta centrs

Pamatdati

Nosaukums Pašvaldības aģentūra Grobiņas sporta centrs Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 90002663946
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese M. Namiķa iela 2B, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.08.2008
Sarakstā ierakstīšanas datums 20.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Grobiņas novada pašvaldība (90000058625)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Grobiņas pilsētas domes lēmums
Izveidošanas tiesību akta numurs 12/13
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 24.07.2008
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Grobiņas novada pašvaldība (90000058625)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.grobinasports.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63490040