Publisko personu un iestāžu saraksts
3.227.0.150
07.05.2021 13:07:20

Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Pamatdati

Nosaukums Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 40900002386
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009119662
Juridiskā adrese Bērnudārzs, Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 17.05.2010
Sarakstā ierakstīšanas datums 28.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Kokneses novada dome (90000043494)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par pārreģistrāciju, sakarā ar Kokneses novada izveidošanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 1269-v
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 10.06.2010
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Izglītības kvalitātes valsts dienests (90001259032)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65164242