Publisko personu un iestāžu saraksts
34.205.93.2
18.09.2020 21:13:55

Pirmsskolas izglītības iestāde "Mūsmājas"

Pamatdati

Nosaukums Pirmsskolas izglītības iestāde "Mūsmājas"
Reģistrācijas numurs 40900018137
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90001086293
Juridiskā adrese Lielcieceres iela 13A, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 24.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Brocēnu novada pašvaldība (90000024417)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums (tiks precizēts 11)
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 01.01.2000
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Brocēnu novada pašvaldība (90000024417)

Kontaktinformācija
+

Kontakttālrunis +371 63865172