Publisko personu un iestāžu saraksts
3.226.245.48
05.08.2020 16:53:34

Pļaviņu novada dome

Pamatdati

Nosaukums Pļaviņu novada dome
Reģistrācijas numurs 90000043649
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 15.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Latvijas Republikas likums "Par pašvaldībām"
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 19.05.1994
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.plavinunovdas.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65133054