Publisko personu un iestāžu saraksts
35.172.233.215
03.08.2020 18:41:07

Sēmes sākumskola

Pamatdati

Nosaukums Sēmes sākumskola
Reģistrācijas numurs 90009194425
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Ezera iela 17, Sēme, Sēmes pag., Tukuma nov., LV-3110
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 26.08.2010
Sarakstā ierakstīšanas datums 20.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Tukuma novada Izglītības pārvalde (90009190616)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Sēmes sākumskolas nolikums
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr. 9, 5§
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 26.08.2010
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Tukuma novada Dome (90000050975)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.semesskola.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63181611