Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 10:49:04

Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

Pamatdati

Nosaukums Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa" Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 90009423162
Nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Nurmižu iela 31, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 05.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Siguldas novada pašvaldība (90000048152)
Padotības forma Pārraudzībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums par izglītības iestādes reģistrēšanu izglītības iestāžu reģistrā un reģistrācijas apliecības izsniegšanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 2-26/611
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 11.10.2010
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Izglītības kvalitātes valsts dienests (90001259032)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 67708408