Publisko personu un iestāžu saraksts
34.226.234.20
21.09.2019 03:44:01

Ventspils 2. vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Ventspils 2. vidusskola Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 40900005857
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90009632557
Juridiskā adrese Kuldīgas iela 65, Ventspils, LV-3601
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 13.06.1945
Sarakstā ierakstīšanas datums 29.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" (90000052497)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokols
Izveidošanas tiesību akta numurs 2
Izveidošanas tiesību akta veids Protokols
Izveidošanas tiesību akta datums 13.06.1945
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomiteja

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne 2vsk.ventspils.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63622211