Publisko personu un iestāžu saraksts
18.206.48.142
18.09.2019 14:54:05

Ventspils 6. vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Ventspils 6. vidusskola Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 40900006778
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90000052834
Juridiskā adrese Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils, LV-3601
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 16.06.1983
Sarakstā ierakstīšanas datums 03.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" (90000052497)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Lēmums par 6.vidusskolas atvēršanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 165
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 16.06.1983
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Ventspils pilsētas TDP izpildkomiteja

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne 6vsk.ventspils.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63621586