Publisko personu un iestāžu saraksts
18.207.136.184
21.09.2019 20:52:05

Ventspils novada pašvaldība

Pamatdati

Nosaukums Ventspils novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs 90000052035
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 31.12.2008
Sarakstā ierakstīšanas datums 25.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 18.12.2008
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.ventspilsnovads.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63629450