Publisko personu un iestāžu saraksts
3.227.0.150
07.05.2021 12:43:16

Zvērināta notāre Ilze Popele

Pamatdati

Nosaukums Zvērināta notāre Ilze Popele
Reģistrācijas numurs 40900031807
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Palasta iela 9 -1, Rīga, LV-1050
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.06.2010
Sarakstā ierakstīšanas datums 26.09.2019
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Cita valsts iestāde
Augstāka iestāde Latvijas Zvērinātu notāru padome (40900027977)
Padotības forma Pārraudzībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Rīkojums
Izveidošanas tiesību akta numurs 10-10.2/127
Izveidošanas tiesību akta veids Rīkojums
Izveidošanas tiesību akta datums 01.06.2010
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Tieslietu ministrs

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne https://www.latvijasnotars.lv/
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 20277759