Publisko personu un iestāžu saraksts
3.227.0.150
07.05.2021 13:40:18

Zvērināta notāre Inese Laure

Pamatdati

Nosaukums Zvērināta notāre Inese Laure Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 40900028347
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Bērzpils iela 14 -1, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 06.08.1993
Sarakstā ierakstīšanas datums 16.08.2019
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Cita valsts iestāde
Augstāka iestāde Latvijas Zvērinātu notāru padome (40900027977)
Padotības forma Pārraudzībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Pavēle
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 06.08.1993
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Tieslietu ministrs

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne https://www.latvijasnotars.lv/
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 64521959