Publisko personu un iestāžu saraksts
3.227.0.150
07.05.2021 12:13:45

Zvērināta notāre Inga Kalniškāne

Pamatdati

Nosaukums Zvērināta notāre Inga Kalniškāne
Reģistrācijas numurs 40900031652
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Elizabetes iela 51 -5A, Rīga, LV-1010
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 24.05.2007
Sarakstā ierakstīšanas datums 26.09.2019
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Cita valsts iestāde
Augstāka iestāde Latvijas Zvērinātu notāru padome (40900027977)
Padotības forma Pārraudzībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Rīkojums
Izveidošanas tiesību akta numurs 10-10.2/117
Izveidošanas tiesību akta veids Rīkojums
Izveidošanas tiesību akta datums 24.05.2007
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Tieslietu ministrs

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne https://www.latvijasnotars.lv/
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 67218970