Publisko personu un iestāžu saraksts
54.236.62.49
04.03.2021 13:57:13

Zvērināta notāre Irēna Ziringa

Pamatdati

Nosaukums Zvērināta notāre Irēna Ziringa
Reģistrācijas numurs 40900029639
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Zaubes iela 7 -2, Rīga, LV-1013
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 17.08.2004
Sarakstā ierakstīšanas datums 29.08.2019
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Cita valsts iestāde
Augstāka iestāde Latvijas Zvērinātu notāru padome (40900027977)
Padotības forma Pārraudzībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Rīkojums
Izveidošanas tiesību akta veids Rīkojums
Izveidošanas tiesību akta datums 17.08.2004
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Tieslietu ministrs

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne https://www.latvijasnotars.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 67313608