Publisko personu un iestāžu saraksts
54.236.62.49
04.03.2021 14:38:31

Zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa

Pamatdati

Nosaukums Zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa
Reģistrācijas numurs 40900033884
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Antonijas iela 4 -2A, Rīga, LV-1010
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 11.11.2019
Statuss Likvidēts
Izslēgts no reģistra 11.06.2020
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Cita valsts iestāde
Augstāka iestāde Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija (40900033475)
Padotības forma Pārraudzībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Rīkojums par iecelšanu amatā
Izveidošanas tiesību akta veids Rīkojums
Izveidošanas tiesību akta datums 06.01.2003
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Tieslietu ministrija (90000070045)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.lzti.lv
E-pasts Parādīt adresi