Publisko personu un iestāžu saraksts
35.172.223.30
24.07.2021 14:00:33

Aglonas internātvidusskola

Pamatdati

Nosaukums Aglonas internātvidusskola
Reģistrācijas numurs 40900017841
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90010231790
Juridiskā adrese Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 05.06.1956
Sarakstā ierakstīšanas datums 24.05.2018
Statuss Likvidēts
Izslēgts no reģistra 03.09.2018
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aglonas novada dome (90000065754)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Pavēle
Izveidošanas tiesību akta numurs 90
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 05.06.1956
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums LPSR Izglītības ministrija

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne http://www.aivs.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65381247