Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 06:25:41

Auces vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Auces vidusskola
Reģistrācijas numurs 40900020362
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009158903
Juridiskā adrese Jura Mātera iela 11, Auce, Auces nov., LV-3708
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 21.06.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Auces novada pašvaldība (90009116331)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Auces vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 112
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 28.03.2018
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Auces novada pašvaldība (90009116331)

Kontaktinformācija
+

Kontakttālrunis +371 63720952